Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Böde Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.
az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Böde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletét.
A Rendelet az Áht. 91. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (X. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.