Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 19- 2021. 10. 19

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket re4ndeli el.

1. § Az Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: című 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 204.462 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

Működési célú támogatások: 147.599 ezer forint

Felhalmozási bevételek: 4.999 ezer forint

Finanszírozási bevételek: 51.864 ezer forint

A kiemelt bevételi előirányzatokat részletezve a 2.sz. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Működési kiadások: 154.856 ezer forint

Felhalmozási célú kiadások: 49.171 ezer forint

Finanszírozási kiadások: 435 ezer forint

A kiemelt kiadási előirányzatokat részletezve a 3.sz. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) Az Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: című 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: című 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ipolytölgyes Község Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva Ipolytölgyes Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel elrendelt vészhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: című 1/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 19-én lép hatályba.