Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 12

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.12.

Ipolytölgyes Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.