Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 03. 11

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete

települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 9/2014. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.11.

Ipolytölgyes Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§.(4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A települési képviselők tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló Ipolytölgyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (XI.10..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő havi tiszteletdíja bruttó 38.000.-Ft/hó/fő.”

2. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.