Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 26- 2022. 11. 26

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.26.

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 255.190 ezer forintban állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) Működési célú támogatások: 185.963 ezer forint
b) Felhalmozási bevételek: 20 ezer forint

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) Működési kiadások: 164.067 ezer forint
b) Felhalmozási célú kiadások: 90.518 ezer forint

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

6. melléklet a 8/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet