Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 23

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.23.

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez12

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.