Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 22- 2023. 04. 22

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.22.

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében maghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 256.062 ezer forintban állapítja meg”

2. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„a) Működési célú támogatások: 186.045 ezer forint

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:)

„c) Finanszírozási bevételek: 69.997 ezer forint

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:)

„a) Működési kiadások: 156.617 ezer forint
b) Felhalmozási célú kiadások: 98.840 ezer forint

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022.évi költségvetésről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

9. melléklet a 2/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet