Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

2022.évi Zárszámadásról

Hatályos: 2023. 04. 22

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

2022.évi Zárszámadásról

2023.04.22.

Ipolytölgyes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Ipolytölgyes Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § (1) Ipolytölgyes Község Önkormányzata a 2022.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendeletben foglaltaknak megfelelően 254.890 eFt költségvetési bevétellel, 194.355 eFt költségvetési kiadással és 60.535 eFt költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg részletezését közigazgatási tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését működés és felhalmozási bevételek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg részletezését működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat és a közfoglalkoztatottak létszámadatát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásinak teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által folyósított ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.