Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2021.évi Zárszámadásról

Hatályos: 2022. 05. 20
2021.évi Zárszámadásról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.