Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 09. 29

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.29.
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2012. december 16. napján kihirdetett és az azt követő napon hatályba lépett módosítása következtében a 109. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében a települési önkormányzatok kötelesek meghatározni a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A rendelkezésnek ki kell terjednie az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.
A rendelet azon készpénzben teljesíthető kiadások eseteit határozza meg, amelyek az önkormányzatnál és intézményeinél leggyakrabban előfordul, emellett mind az önkormányzat, mind intézményei rendelkeznek hatályos Pénzkezelési Szabályzattal, amelyek tartalmazzák a részletszabályokat.