Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

települési támogatásokról

Hatályos: 2022. 10. 07

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.07.
települési támogatásokról
Részletes indokolás
Az 1–23. §-hoz és az 1–6. melléklethez
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8., 8.a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvényben foglaltak szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg.
A rendelet tartalmazza a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokat, a törvényi felhatalmazás alapján az egyes szociális pénzbeli ellátásokra vonatkozó részletszabályokat, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának szabályait. Tartalmazza továbbá a rendelet megalkotásával egyidejűleg hatályon kívül helyezendő helyi rendeletet is.