Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.évi Zárszámadásról

Hatályos: 2023. 04. 22

Ipolytölgyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (IV. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.22.
2022.évi Zárszámadásról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen