Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.18) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 1/2013. (I.29) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 22

Márianosztra Önkormányzata Képviselő-testületének


1/2013.(I.29.) rendelete


az étkezési térítési díjakrólMárianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A képviselő-testület az étkezési költségek ellentételezésére az alábbi térítési díjakat állapítja meg:


                                                                                  Nettó (Ft)       Áfa (Ft)          Bruttó (Ft)


Óvodás gyermekélelmezés


- Egész napi étkezés                                                  326,-                 88,-               414,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)                                                                               


Iskolai gyermekélelmezés

- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              372,-               100,-               472,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            411,-               111,-               522,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)


- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              293,-                 79,-               372,-

(tízórai, ebéd)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            326,-                 88,-               414,-

(tízórai, ebéd)


- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              242,-                  65,-               307,-

(ebéd)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            252,-                 68,-               320,-

(ebéd)


Alkalmazottak                                                                       814,-               220,-             1.034,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)

Alkalmazottak                                                                       642,-               173,-               815,-

(ebéd)


[1]Szociális étkeztetés:                                                 433,-               117,-               550,-

(1/A)[2] A szociális étkeztetés keretén belül a kiszállítás díja 100,- Ft/nap.


(2)[3] A szállítási költség napi 1.000,- Ft + Áfa/fuvar, melyet az önkormányzat magára vállal.2. §


(1) Ez a rendelet a 2013. február 1. napjától lép hatályba.


(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 6/2012.(V.31.) rendelet az étkezési térítési díjakról.Márianosztra, 2013. január 28.

                       Kiss László sk.                                                      Bahil Emilné dr. sk.

                       polgármester                                                                   jegyző
A rendelet kihirdetve: 2013. január 29.

                                                                   Bahil Emilné dr. sk.

                                                                          jegyző


[1]

Kiegészítette a 7/2014.(VII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépése: 2014. augusztus 1.

[2]

Módosította a 7/2014.(VII.22.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépése: 2014. augusztus 1.

[3]

Módosította a 3/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2014. február 19.