Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (II.23..) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2015. 05. 26

Márianosztra Önkormányzata Képviselő-testületének


1/2015.(II.23.) rendelete


az étkezési térítési díjakrólMárianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A képviselő-testület az étkezési költségek ellentételezésére az alábbi térítési díjakat állapítja meg:


                                                                                  Nettó (Ft)       Áfa (Ft)          Bruttó (Ft)


Óvodás gyermekélelmezés


- Egész napi étkezés                                                  359,-                 97,-               456,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)                                                                               


Iskolai gyermekélelmezés

- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              409,-               110,-               519,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            452,-               122,-               574,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)


- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              322,-                 87,-               409,-

(tízórai, ebéd)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            359,-                 97,-               456,-

(tízórai, ebéd)


- Iskolai étkeztetés (alsó tagozat)                              266,-                  72,-               338,-

(ebéd)

- Iskolai étkeztetés (felső tagozat)                            277,-                 75,-               352,-

(ebéd)


Alkalmazottak                                                                       859,-               242,-             1.137,-

(tízórai, ebéd, uzsonna)

Alkalmazottak                                                                       706,-               191,-               897,-

(ebéd)


Szociális étkeztetés:                                                  433,-               117,-               550,-(2) A szociális étkeztetés keretén belül a kiszállítás díja 100,- Ft/nap.


(3) A szállítási költség napi 700,- Ft + Áfa/fuvar, melyet az önkormányzat magára vállal.2. §


(1) Ez a rendelet a 2015. március 1. napjától lép hatályba.


(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti a 1/2013.(I.29.) rendelet az étkezési térítési díjakról.Márianosztra, 2015. február 17.

                       Kiss László                                                       Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                             jegyző
A rendelet kihirdetve: 2015. február 23.

                                                                   Bahil Emilné dr.

                                                                          jegyző