Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete

az egyes lakossági szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről

Hatályos: 2021. 08. 11

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

az egyes lakossági szolgáltatás igénybevételeinek feltételeiről

Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet célja az Önkormányzat által alkalmazandó lakossági szolgáltatások igénybevétel feltételeinek meghatározása, valamint az évi költségvetés előirányzatait előkészítő számítások megalapozásának elősegítése.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed valamennyi, az önkormányzati hivatal által jelen rendeletben megállapított szolgáltatásra, az ügyfél megrendelésére végzett

 • a) fénymásolás készítésére,
 • b) telefax igénybevételére,
 • c) szkennelés készítésére.

3. A szolgáltatás díjai

3. § (1) Az Önkormányzati Hivatal szolgáltatásainak díjai:

 • a) Fénymásolás készítése:
  • aa) A/4-es 30,- Ft/oldal fekete-fehér
  • ab) A/3-as 60,- Ft/oldal fekete-fehér
  • ac) A/4-es 300,- Ft/oldal színes
  • ad) A/3-as 600,- Ft/oldal színes
 • b) Telefax igénybevétele 100,- Ft/oldal
 • c) szkennelés készítése
  • ca) A/4-es 30,- Ft/oldal
  • cb) A/3-as 60,- Ft/oldal

(2) Elsősegély nyújtása céljából vagy veszélyhelyzet elhárítása érdekében igénybe vett szolgáltatás díjmentes.

(3) Az (1) bekezdésében meghatározott díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

4. Egyéb rendelkezések

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésben meghatásozott szolgáltatások igénybevétele esetén az ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételének előfizetői díját, valamint az ehhez kapcsolódó jogszabályban meghatározott, költségvetési szervet terhelő (általános forgalmi adó, költségvetési árbevételi hozzájárulás stb.) terheket megfizetni.

(2) A 3. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatás teljesítése után, annak megfizetéséről az Önkormányzati Hivatal nyugtát, illetve – külön kérésre – számlát állít ki.

5. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Márianosztra Község Önkormányzatának 5/1995.(V.03.) számú Önkormányzati rendelete egyes lakossági szolgáltatások igénybevételének feltételeiről.

6. § Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba.