Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezés

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, az Önkormányzat költségvetési szerveire, azaz a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalra valamint a Márianosztrai Kistücsök Óvodára.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi bevételi főösszegét 500.180 ezer forintban, kiadási főösszegét 376.575 ezer forintban és összesített költségvetési maradványát 123.605 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont 2021. évi teljesített költségvetési kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2021. évi teljesített egyéb működési célú kiadások részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzatok által 2021. évben folyósított ellátások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2021. évi helyi adóbevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évben teljesített bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat 2021. évi záró, teljesített létszám listáját közfoglalkoztatás nélkül és közfoglalkoztatással a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat 2021. évi kimutatását a teljesített bevételekről, kormányzati funkciónként a 13. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat 2021. évi kimutatását a teljesített kiadásokról, kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.

(15) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi teljesített, költségvetési bevételeit és kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(16) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített, költségvetési bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

3. Maradvány

3. § Az önkormányzat 2021. évi maradványát 119.123 e forintban, a Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi maradványát 1.663 e forintban és a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi maradványát 2.819 e forintban állapítja meg.

4. Vagyonkimutatás

4. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.