Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 09. 01

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2022.09.01.

Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Márianosztra Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteniük a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) Amennyiben a kiadás teljesítése az (1) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, úgy a kiadások készpénzben történő teljesítésére kizárólag az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § Az 1. § hatálya alá tartozó költségvetési szervek kiadásai készpénzben teljesíthetőek a következő esetekben: vásárlási előleg: készpénzes beszerzésekre, kiküldetés költségre: kiküldetési rendelvény alapján, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre, fizetési előlegre, kivételesen indokolt esetben a polgármester által adott írásbeli engedély alapján a fenti jogcímeken kívül készpénz elszámolásra történő kiadásra, továbbá indokolt esetben munkabér (ideértve mind a közszolgálati jogviszonyban, mind a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó, mind a közfoglalkoztatásban dolgozó személyek bérét) kifizetésére, utazási költségtérítés, önkormányzati rendelet alapján megítélt szociális ellátás kifizetésére.

4. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.