Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.16.

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 829.223 ezer forintban állapítja meg. ”

(2) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 205.005 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek 389.297 ezer forint,
c) finanszírozási bevételek 234.921 ezer forint. ”

(3) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadásik 210.290 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások 502.263 ezer forint,
c) finanszírozási kiadások 116.670 ezer forint. ”

2. § (1) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai főösszegét 699.483 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 191.063 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek 389.297 ezer forint,
c) finanszírozási bevételek 119.123 ezer forint.”

(3) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési kiadások 80.556 ezer forint,
b) felhalmozási kiadások 502.257 ezer forint,
c) finanszírozási kiadások 116.670 ezer forint.”

3. § (1) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testületek a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 107.823 ezer forintban állapítják meg.”

(2) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 12.926 ezer forint,”

(3) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) finanszírozási bevételek 94.897 ezer forint,”

(4) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Hivatal 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési bevételek 107.817 ezer forint,
b) felhalmozási bevételek 6 ezer forint,”

4. § (1) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Márianosztra Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2022. november 16-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

9. melléklet