Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 30
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
Márianosztra Község Önkormányzatának képviselő-testület rendeletet alkot, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.