Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 01. 12
a falugondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete falugondnoki szolgálatot hoz létre és működtet az alábbi célok érdekében: A szociális alapellátások színvonalának javítása, jobb életminőség eléréséhez segítségadás, a község intézményhiányaiból eredő települési hátrányok enyhítése, biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését, a településen lakó családok életfeltételeinek javítása, a helyi társadalmi és civil szféra esősítése a jobb életminőség elérése érdekében, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.