Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 30
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.örvény 34. §. (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntés szerinti időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, módosítja a költségvetési rendeletét, azaz megváltoztatja az előirányzatok összegét.
Jelen módosítás a könyveléssel való egyezőségek biztosításához szükséges.