Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2022. 09. 01

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 109. § (6) bekezdése felhatalmazást adott az önkormányzatok számára, hogy rendeletben állapítsák meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Ez a felhatalmazás kötelezettséget is jelent az önkormányzati feladat-, és hatásköröket gyakorló képviselő-testület számára.