Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 11. 16

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.16.
a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A rendelet célja, hogy az önkormányzat által a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról. Márianosztra Község Önkormányzata a célnak megfelelően megalkotta rendeletét.