Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01 20:00

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.06.01.

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2021 december 30.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 1/2021(II.15.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét

11 809 418 Ft-tal

Költségvetési kiadását

11 809 418 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2021. évi

módosított költségvetési bevételét

73 457 184 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

73 457 184 Ft-ban

állapítja meg.
2.§
Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1.,1.2.számú mellékletek tartalmazzák.

3. § E rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba.

Mészáros Lajos
polgármester

dr.Gál-Lakatos Enikő
jegyző