Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01 20:00

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.06.01.

Benk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

74 040 095 Ft

Költségvetési bevétellel

65 221 966 Ft

Költségvetési kiadással

8 818 129 Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az Önkormányzat az önkormányzati feladatainak 2021.évi kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 2. melléklet – mérlegben 150 275 486 Ft értékben állapítja meg.

(3) A képviselőtestület Benk Község Önkormányzatának mérlegét a 3.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat maradványkimutatását a 4.számú melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 5.1 és 5.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő testület Benk Község Önkormányzatának az Önkormányzati jogalkotás kiadásait a 6.számú melléklet szerint fogadja el.

(7) Az Képviselő testület a Köztemető kiadásait a 7.számú melléklet szerint fogadja el.

(8) A Város,-községgazdálkodási és egyéb szolgáltatások kiadásait a 8.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő testület az Önkormányzat által működtetett Könyvtár és a közművelődési feladatok ellátásának kiadásait a 9.számú mellékletben határozza meg.

(10) A képviselő testület Benk Község Önkormányzatának az ellátottak juttatásainak kiadásait a 10.-es számú mellékletben fogadja el.

(11) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő testület az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(14) A képviselőtestület az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2022. június 1.-én lép hatályba.

Mészáros Lajos
polgármester

dr. Gál-Lakatos Enikő
jegyző