Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 15

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.11.15.

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022 június 30-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 3/2022. (IV. 12.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § (1)-(2) bekezdésében megállapított

a) Költségvetési bevételét 220.089 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 220.089 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2022. évi

c) módosított költségvetési bevételét 55.977.789 Ft-ban

d) módosított költségvetési kiadását 55.977.789 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1., 2. mellékletek tartalmazzák

3. § Ez a rendelet 2022. november 15-én lép hatályba.