Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az államháztartáson kívüli források átvételéről

Hatályos: 2022. 11. 15

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.15.
az államháztartáson kívüli források átvételéről
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 2013. június 22-én hatályba lépő módosítása következtében a Mötv. 41. § (9) bekezdése az önkormányzatok részére kötelező rendeletalkotási tárgykörré tette az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezések szabályozását. Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotását tehát magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés indokolja.