Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Benk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.