Eperjeske Község Önkormányzata

a háziorvosi és védőnői körzetek kialakításáról

Hatályos: 2013. 12. 20- 2017. 02. 06

Eperjeske Község Önkormányzat


Képviselő-testületének


11/2013.(XII. 19.)


r e n d e l e t e

a háziorvosi, és védőnői körzetek kialakításáról

Eperjeske Község Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) és (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Eperjeske Községben a felnőtt háziorvosi, és védőnői körzet jellegét. 

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Eperjeske Község Önkormányzat közigazgatási területén (a továbbiakban: ellátási terület) területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt háziorvosra, védőnőre. 

Felnőtt háziorvosi körzetek

3. § (1) Az ellátási területen 1 felnőtt háziorvos (körzet) működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A felnőtt háziorvosi körzetek területét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Védőnői körzetek

 

4. § (1) Az ellátási területen 1 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) A védőnői körzetek területét e rendelet2. sz. melléklete tartalmazza. 

Záró rendelkezések

5. § (1) A felnőtt háziorvossal a polgármester szerződést köt. A védőnő Eperjeske és Tiszamogyorós Község alkalmazottja. A háziorvos is Eperjeskén és Tiszamogyoróson látja el háziorvosi feladatait.

(2) E rendelet 2013. december 20.-án lép hatályba.