Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014 (I.13.) számú önkormányzati rendelet 8.§.(5) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 09. 01- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I. 13.) önkormányzati rendelet 8.§. (5) bekezdését hatályon kívül helyezi 2014. szeptember 01. napjával.


                       Pásztor Gábor sk.                                                                                     Lakatos Enikő sk.

                        polgármester                                                                                                       jegyző