Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Eperjeske Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 21- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat


Képviselőtestületének


9/2013.(V.21.)


r e n d e l e t e


Eperjeske Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.07.) rendelet módosításáról1. §


(1) A 2013. november 28.és 2013. december 31.  között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


            32 729 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


             32 729 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2013. évi


módosított költségvetési bevételét

449 833 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

449 833 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési

            felhalmozási

..............E Ft-ban

………..E Ft

………..E Ft


állapítja meg.

2.§


A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1. mellékletek tartalmazzák.3. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


K.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                Lakatos Enikő sk.

polgármester                                                                                jegyző