Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 18- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  1. költségvetési bevételi főösszegét 204 671 000 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét 204 671 000 forintban,

állapítja meg.

2.§


A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§


A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított polgármester hivatal kiadásait a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által működtetett könyvtár kiadásait az 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §


A Képviselő-testület a védőnői szolgálat kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§


A Képviselő-testület a községgazdálkodás kiadásait a 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

8.§


A Képviselő-testület a temető kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított segélyek kiadásait a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10.§


A Képviselő-testület a 2015. évi átadott pénzeszközök kimutatást a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda kiadásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

13.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiadásait feladatonként és rovatonként a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételei rovatonkénti megosztását a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

16.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

17.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda működésének és ágazati feladatainak támogatását a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

18.§


A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

19.§


A Képviselő-testület a kiadások kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontását a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

20.§


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait bontásban a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

21.§


A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

22. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1.-től kell alkalmazni.Pásztor Gábor    sk.                                                                                                                        Lakatos Enikő sk.

polgármester                                                                                                                                          jegyző