Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A települési szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.26.)számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2022. 05. 31

1.§


A rendelet 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

a.)A települési lakhatási támogatás pénzbeli ellátásként történő folyósításának a feltétele, hogy a kérelmezőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek az önkormányzattal szemben köztartozása (kommunális adó, gépjárműadó, pótlék) nem lehet.
b.) Amennyiben fennálló köztartozása van, és a kérelmező nyilatkozatában hozzájárul, hogy az önkormányzat köztartozása kiegyenlítésére fordítsa a támogatás összegét, abban az esetben az önkormányzat a neki járó összeget befizeti a tartozással érintett adószámlára, és a befizetést igazoló csekket a részére átadja minden hónap 10. napjáig.
2.       §

A rendelet 6. § (9)- (10)- (14) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. 
3.     §

A rendelet 6. § (11) bekezdése (9) bekezdésre változik, (12) bekezdése (10) bekezdésre változik, (13) bekezdése (11) bekezdésre változik, (15) bekezdése (12) bekezdésre változik. 
4.       §

A rendelet rendelkezésit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 


kmf.


Pásztor Gábor                                                            Dr.Gál-Lakatos Enikő

                                   polgármester                                                                         jegyző