Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2015(IX.29.)

az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 7/2013.(VII.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 10. 01

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 7/2013.(VII.29.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.


A rendelet 12 §. – 13 §.- a hatályon kívül helyezésre kerül

2.§.


A  rendelet rendelkezéseit 2015. október  01. napjától kell alkalmazni        

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a  jegyző gondoskodik.K.m.f.


                                  Pásztor Gábor                                                                       Dr. Gál-Lakatos Enikő

                                  polgármester                                                                                    jegyző