Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 17- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  1. költségvetési bevételi főösszegét 391.783.105 forintban,
  2. költségvetési kiadási főösszegét 391.783.105 forintban,

állapítja meg.

                                                                         2.§


A Képviselő-testület az önkormányzati szintű kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, rovatrendbontásban az 1.1 melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§


A Képviselő-testület az önkormányzati szintű bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti, rovatrendbontásban a 1.2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4.§


A Képviselő-testület Eperjeske Község önkormányzati feladatainak kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda kiadásait és bevételeit a 3.1. és 3.2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. §


A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit a 4.1. és 4.2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§


A Képviselő-testület Eperjeske Község Önkormányzat 2015. évi kiadásait és bevételeit az 5.1. és 5.2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg. 

8. §


A Képviselő-testület az önkormányzati jogalkotás kiadásait az 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. §


A Képviselő-testület az önkormányzat által működtetett könyvtár kiadásait az 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

10. §


A Képviselő-testület a védőnői szolgálat kiadásait az 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

11. §


A Képviselő-testület a községgazdálkodás kiadásait a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12.§


A Képviselő-testület a temető kiadásait a 10. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

13.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított segélyek kiadásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

14.§


A Képviselő-testület a 2015. évi átadott pénzeszközök kimutatást a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

15.§


A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiadásait feladatonként és rovatonként a 14. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

17.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal működésének és ágazati feladatainak támogatását a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

18.§


A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda működésének és ágazati feladatainak támogatását a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

19.§


A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzat működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

20.§


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásainak kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontását a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

21.§


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei kiadásait és bevételeit főbb előirányzatok szerinti bontásban a 19. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

22. §


A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

23.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1.-től kell alkalmazni.


k.m.f.


Pásztor Gábor sk.                                                                                dr. Gál-Lakatos Enikő sk.

​ polgármester                                                                                                    jegyző