Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2016(XII.12.)

Az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 7/2013. (VII. 29.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01
  1. §

A rendelet 12. §-a és a 13. §-a hatályon kívül helyezésre kerül. Ennek megfelelően a számozása 15. §-ról 12. §-ra változik. 

2.§


A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kmf.
   Pásztor Gábor  sk.                                                                                                      Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                 jegyző