Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete

a 2015 évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 12- 2022. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

520.225 E Ft

Költségvetési bevétellel

481.146 E Ft

Költségvetési kiadással

 39.079 E Ft

maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1, 1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2,20. mellékletek szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – 3, 4. melléklet – mérlegben 563.205 e Ft értékben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását az 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 19,  18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2016. május 12.-én lép hatályba.
Mellékletek