Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2018(V.09.)

a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2018. 06. 01- 2019. 12. 30

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-  testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény a 232 § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


  1. §

A  rendelet hatálya kiterjed az Eperjeskei Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre.


2. §


Az Eperjeskei Közös Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet:


nyári időszakban: 2018. július 23-tól 2018.július 27-ig,

téli időszakban: 2018 december 27-től 2018 december 31-ig tart.


Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel.

3.§


Ez a rendelet 2018. június 1. napján lép hatályba, és 2018. december 31-én hatályát veszti.


Kmf.

 Pásztor Gábor  sk.                                                                                                                       Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                           jegyző