Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2018(XII.03.)

A képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 15- 2019. 04. 10
  1. §.


A rendelet 35. §.-a az alábbiak szerint módosul:


(1)Az Önkormányzat a településen, a megyében működő Roma települési, területi és országos nemzetiségi Önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket a Képviselő- testületnek adja át véleményezésre. A Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

A települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében határozza meg szervezeti és működési rendjét.

(2) Amennyiben a települési nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához a képviselő-testület döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a képviselő-testület köteles a következő ülésén napirendre tűzni.

(3) A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Njt.) 81.§-ában meghatározott tárgykörökben önkormányzati döntést csak a nemzetiségi önkormányzat egyetértésével hozhat.

(4) A nemzetiségi önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott jogát az Njt. 83.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint gyakorolhatja.

(5) Az Njt. 80.§-ban foglalt kérdések tekintetében az önkormányzat és a települési nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodást külön dokumentumban található.

A nemzetiségi önkormányzat feladat- és hatásköre ellátáshoz szükséges, a települési önkormányzat tulajdonában lévő vagyon tekintetében a vagyon használatára vonatkozó együttműködési megállapodásban foglaltak vagyontárgyak tekintetében, az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint biztosítani kell nemzetiségi önkormányzat használati jogát, azonban ez nem akadályozhatja a települési önkormányzat feladat- és hatáskörének ellátását.

(6) A nemzetiségi önkormányzat saját hatáskörében határozza meg:

a) az önkormányzat vagyonán belül a részére elkülönített vagyon használatát,

b) költségvetését, zárszámadását, a képviselő-testület által rendelkezésre bocsátott források felhasználását.


2.§


A rendelet 4. melléklete az alábbi kormányzati funkciókkal egészül ki:


061040                Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok


3.§


A rendelet rendelkezéseit 2018. december 15. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Kmf.

 Pásztor Gábor sk.                                                                                                                      Dr. Gál- Lakatos Enikő sk.

   polgármester                                                                                                                                           jegyző