Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2019(II.11.)

a települési szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.26.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 12

1.§.


(1) A rendelet 8.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A települési temetési támogatás összege 50.000 Ft.

2.§.


(1) A rendelet rendelkezéseit 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

   Pásztor Gábor                                                                                                       Dr. Gál-  Lakatos Enikő

   polgármester                                                                                                                 jegyző