Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2019(VI.26.)

A képviselő- testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.25.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01- 2019. 10. 18
  1. §

A rendelet 33. §. –a  kiegészül egy harmadik bekezdéssel :

(3) A jegyzőt akadályoztatása esetén Juhász Tamara helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.


  1. §

A rendelet rendelkezéseit 2019. július 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

   Pásztor Gábor                                                                                                       Dr. Gál-  Lakatos Enikő

   polgármester                                                                                                                 jegyző