Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2019(X.3.)

az önkormányzat 2019 I. félévi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 04

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 2019 június 30.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 1/2019(II.11.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételét  

46.773.357 Ft-tal

Költségvetési kiadását

46.773.357 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. I.félévi

módosított költségvetési bevételét

685.781.904 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

685.781.904 Ft-ban

állapítja meg.

2.§

Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2. számú mellékletek tartalmazzák.

3.§

E rendelet 2019. október 04. napján lép hatályba.
   Pásztor Gábor                                                                                                       Dr. Gál-  Lakatos Enikő

   polgármester                                                                                                                 jegyző