Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.10.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020 (II.10.) rendeletének módosításáról

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Eperjeske Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § A 2020 december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 3/2020(II.10.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapítottKöltségvetési bevételét70.778.334 Ft-talKöltségvetési kiadását70.778.334 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2019.évimódosított költségvetési bevételét758.716.321 Ft-banmódosított költségvetési kiadását758.716.321.Ft-banállapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2.számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.