Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Eperjeske Község Önkormányzatának - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Eperjeske Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 618 460 527 Ft Költségvetési bevétellel 583 092 775 Ft Költségvetési kiadással 35 367 752 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1 és 8.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 4. melléklet – mérlegben 824 521 968 Ft értékben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

Zárszámadás mellékletek.pdf

Mészáros Lajos
polgármester

Dr. Gál-Lakatos Enikő
jegyző