Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 16 15:00

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.11.16.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2022 június 30.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 2/2022(II.14.) önkormányzat költségvetési rendelet 1. § -ban megállapított

a) Költségvetési bevételét 20.858.791 Ft-tal

b) Költségvetési kiadását 20.858.791 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2022.évi

c) módosított költségvetési bevételét 529.692.614 Ft-ban

d) módosított költségvetési kiadását 529.692.614 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1., 2., 3., 4., számú mellékletek tartalmazzák.

3. § Ez a rendelet 2022. november 16-án 15 órakor lép hatályba.