Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2022. 12. 15- 2023. 01. 08

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

igazgatási szünet elrendeléséről

2022.12.15.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az igazgatási szünetről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

2. § (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2022. december 22. napjától – 2023. január 6. napjáig tart.

(2) A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt telefonos ügyeletet tart a halaszthatatlan, elsősorban anyakönyvi ügyekben.

3. § Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható.

4. § Ez a rendelet 2022. december 15-én lép hatályba, és 2023. január 9-én hatályát veszti.