Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 12 08:00

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022.évi költségvetéséről

2022.04.12.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

1. költségvetési bevételi főösszegét 389 383 577 forintban,
2. költségvetési kiadási főösszegét 389 383 577 forintban
állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési bevételét és kiadását rovatrend szerinti bontásban az 1. melléklet 1.1 és 1.2 szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha kiadásait a 4. melléklet 1 szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha bevételeit a 4. melléklet 2. szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait az 5. melléklet 1. szerinti részletezettségben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit az 5. melléklet 2. szerinti részletezettségben állapítja meg.

9. § A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzatának a kiadásait az 6. melléklet 1. szerinti részletezettségben állapítja meg.

10. § A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzatának a bevételeit az 6. melléklet 2. szerinti részletezettségben állapítja meg.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzati jogalkotás kiadásait a 7. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat által működtetett könyvtár és a közművelődési feladatok kiadásait a 8. melléklet 8.1 és a 8.2 .szerinti részletezettségben állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a védőnői szolgálat kiadásait a 9. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a községgazdálkodás kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a köztemető kiadásait a 11. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított segélyek kiadásait a 12. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

17. § A Képviselő-testület a 2022. évi átadott pénzeszközök kimutatást a 13. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a önkormányzat 2022. évi kiadásait feladatonként és rovatonként a 15. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

20. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal működésének és ágazati feladatainak támogatását a 16. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

21. § A Képviselő-testület az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha működésének és ágazati feladatainak támogatását a 17. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

22. § A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzata működésének és ágazati feladatainak támogatását a 18. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

23. § A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzata , az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal, az Eperjeskei Kastélykert Óvoda és Konyha kötelező, önként vállalt és állami, államigazgatási feladatonkénti bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A Képviselő-testület az Eperjeske Község Önkormányzata és intézményei bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 20. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

25. § A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási tervét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

26. § Ez a rendelet 2022. április 12-én 8 órakor lép hatályba.