Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

2022.06.01.

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A 2021 december 31.-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások előirányzatának növelése, miatt a 8/2021(II.15.) önkormányzat költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapítottKöltségvetési bevételét 84.503.847 Ft-tal Költségvetési kiadását 84.503.847 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2021.évimódosított költségvetési bevételét 600.431.086 Ft-ban módosított költségvetési kiadását 600.431.086 Ft-ban állapítja meg.
2.§ Az önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1,1.2.,2.1,2.2,3.1,3.2.4.1,4.2.számú mellékletek tartalmazzák.
3.§ E rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.
Pásztor Gábor Dr. Gál-Lakatos Enikő
polgármester jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet