Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.06.01.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást603 637 033 Ft Költségvetési bevétellel 559 909 730 Ft Költségvetési kiadással 43 727 303 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérleg szerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1 és 8.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - 4. melléklet – mérlegben 824 020 012 Ft értékben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek feladatellátásához foglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselőtestület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szerv vezetője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § Ez a rendelet 2022. június 1.-én lép hatályba.
Pásztor Gábor dr. Gál-LakatosEnikő
polgármester jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

17. melléklet

18. melléklet

19. melléklet

20. melléklet

21. melléklet