Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 06. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

2022.06.01.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.18.) számú önkormányzati rendelet, és az azt módosító 6/2013.(V.14.), a 8/2013. (IX.13.), a 9/2013. (XI.28.) és a 9/2014. (V.21.) számú önkormányzati rendeletek.
2. § Hatályát veszti a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 5/2013.(V.14.) számú önkormányzati rendelet.
3. § Hatályát veszti a Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 1/2014.(I.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2014. (I.30.), a 8/2014.(IV.24.) és a 3/2014.(VIII.18.) számú rendelet.
4. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.18.) számú önkormányzati rendelet, és az azt módosító 14/2014.(IX.16.) számú rendelet.
5. § Hatályát veszti a 10/2014. (V.21.) számú önkormányzati rendelet
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2015. (V.26.) számú önkormányzati rendelet.
7. § Hatályát veszti a 6/2015. (XI.19.) számú önkormányzati rendelet.
8. § Hatályát veszti a Települési szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26.) számú rendelet módosításáról szóló 10/2015.(XII.14.) számú önkormányzati rendelet.
9. § Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16.) számú önkormányzati rendelet, és az azt módosító 5/2016.(IX.29.) a 6/2016.(XI.28.) és a 7/2017. (V.17.) számú önkormányzati rendeletek.
10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 3/2016. (V.11.) számú önkormányzati rendelet.
11.§ Hatályát veszti a 10/2016. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet.
12.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelet, és az azt módosító 4/2015.(IX.29.) a 4/2016.(V.11.) számú önkormányzati rendeletek.
13. §Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2017. (V.17.) számú önkormányzati rendelet. Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
Pásztor Gábor dr. Gál-LakatosEnikő
polgármester jegyző